Kompendium wiedzy

RĘKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE


Rękawice robocze i rękawice ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych, gdyż podczas pracy najbardziej narażone na działanie różnych szkodliwych czynników są właśnie ręce, a w szczególności dłonie pracownika.

Rękawice robocze zabezpieczają tylko przed zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz stosowane gdy wymagana jest ochrona wytwarzanego produktu.

Rękawice ochronne chronią dłonie i przedramię pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Rękawice ochronne należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp.

Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

Wszystkie rękawice ochronne muszą spełniać wymagania europejskiej normy EN 420, określającej ogólne wymagania w tym zakresie. Wyjątek stanowią tylko rękawice elektroizolacyjne oraz rękawice jednorazowego użytku (w sferze medycznej). Zgodnie z tą normą do każdej pary rękawic producent jest zobowiązany dołączyć informację dotyczącą sposobu przechowywania i transportu, czyszczenia, użytkowania oraz utylizacji zużytego produktu. W tej podstawowej normie określono również zalecaną zawartość chromu VI w rękawicach skórzanych (maks. 10 mg/kg) oraz wartość pH (od 3,5 do 9,5). Ponadto norma EN420 opisuje metodę badania giętkości palców dłoni. Klasyfikacja obejmuje klasy od 0 do 5.

Kategorie rękawic ochronnych

Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza podział rękawic na 3 grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem:

Podział rękawic ochronnych

Ze względu na rodzaj zagrożenia rękawice ochronne można podzielić na:


Ponadto ze względu na specyficzne zastosowania możemy wyodrębnić poniższe rodzaje ochrony rąk:

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.