EKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Oferujemy rozwiązania i usługi bezpieczne, ekologiczne i wydajne

Ekologia

Wprowadzamy do oferty przyjazne środowisku artykuły, które powstają w bezpiecznych procesach produkcyjnych, oszczędnie wykorzystujących zasoby naturalne.

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwalają ograniczać emisję zanieczyszczeń i generowanie odpadów związanych z działalnością biznesową.

Eliminujemy zagrożenia dla skóry

Wiele produktów HF SAFETY posiada certyfikat Oeko-Tex STANDARD 100, potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych (artykuły, którym przyznano ten znak są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka).

Zapewniamy bezpieczeństwo
i komfort

Nasze produkty premium oferują dodatkową korzyść – Sanitized ®, aplikację redukującą nieprzyjemne zapachy, zapewniającą dłoniom ochronę antybakteryjną.

Dbamy o środowisko
naturalne

Znaczna część naszych rękawic to produkty wolne od rozpuszczalników, wykonane
z materiałów nie zawierających silikonów w technologii eliminującej zagrożenia dla skóry. Są przyjazne dla środowiska od produkcji po utylizację.

Stosujemy ekologiczne opakowania

Bluzy antyprzecięciowe HF SAFETY pakowane są w plastikowe, biodegradowalne torby. Produkty te ulegają biodegradacji w ciągu 36 miesięcy, co oznacza, że po tym czasie zostają zredukowane do zera.

Używamy materiałów
z recyklingu

Bluzy antyprzecięciowe HF SAFETY powstają z wykorzystanie tkaniny Coolmax Ecomade Fresh, wykonanej z przetworzonych plastikowych butelek. Materiał ten uzyskał certyfikat GRS (GLOBAL RECICLED STANDARD).

Nasze produkty są przyjazne dla użytkownika

Proces wytwarzania znacznej ilości rękawic HF SAFETY jest zgodny z wymogami europejskiego rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja, ograniczenia dotyczące substancji chemicznych) przyjętego w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Szereg wyrobów nie zawiera DMF (dimetyloformamid, organiczny rozpuszczalnik, którego stosowanie jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) podlega ograniczeniom – sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie).