PRZEGLĄD SPRZĘTU DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Wykonujemy okresowe przeglądy sprzętu do pracy na wysokości

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, przeprowadzamy okresowe przeglądy zakupionego u nas sprzętu, chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Usługa jest wykonywana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach użytkowania poszczególnych elementów sprzętu, spełniającego wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 365 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania”.

W celu realizacji usługi należy dostarczyć sprzęt do najbliższego oddziału firmy Semex wraz z KARTĄ UŻYTKOWANIA lub skontaktować się z nami i ustalić datę wykonania przeglądu. Przeglądy wykonują przeszkoleni w tym zakresie pracownicy.

PROWADZIMY SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte w miejscu wyznaczonym przez klienta

  • Jednodniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.
  • Dwudniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.
  • Dwudniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.

Szkolenia otwarte

  • Jednodniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.
  • Dwudniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.
  • Dwudniowy instruktaż bezpiecznej pracy na wysokości na wybranym obiekcie.

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt Rękawice