Zgody mailingowe

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez SEMEX z siedzibą w Częstochowie 42-202, przy ul. Jagiellońskiej 101/105 w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Organizacją w związku z jej celami statutowymi,  w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez SEMEX z siedzibą w Częstochowie 42-202 przy ul. Jagiellońskiej 101/105, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych, za pomocą automatycznych wiadomości e-mail w ramach usługi „newsletter, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwa wysyłka zamówionego newslettera.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo,  w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Organizacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą zautomatyzowane.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Organizacji mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej <www.hfsafety.pl>.
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby naszej Organizacji: SEMEX ul. Jagiellońska 101/105 42-202 Częstochowa
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej <iod@semex.pl> .