DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozpoznajemy i oceniamy zagrożenia występujące na stanowiskach pracy

Pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i komfort pracy.

Podstawowym warunkiem doboru środków ochrony indywidualnej jest rozpoznanie i ocena zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Dane o nich pozwalają na precyzyjne określenie potrzeb dotyczących zakresu i rodzaju ochrony i związanych z tym minimalnych wymaganych parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej. Pełen obraz potrzeb klienta w tym zakresie dają nam uzyskane od niego informacje oraz audyt przeprowadzony w jego zakładzie pracy, który pozwala na skorygowanie tych informacji i stworzenie oferty ŚOI skrojonej na miarę rzeczywistych potrzeb. Dobór odpowiednich środków uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W doborze odpowiedniej ochrony sugerujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem pracownika, jego komfortem w pracy oraz jakością oferowanych produktów. Proponowane środki ochrony zawsze spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiadają znak jakości CE oraz odpowiednie certyfikaty jakości.

TECHNOLOGIA SKANOWANIA STÓP KALKULATORY SŁUCHU OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO
Środki ochrony

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt Rękawice

Dobór środków ochrony indywidualnej

Podstawowym warunkiem doboru środków ochrony indywidualnej jest prawidłowe rozpoznanie zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy i ich właściwa ocena. Dane te pozwalają na precyzyjne określenie zakresu i rodzaju ochrony i związanych z tym minimalnych wymaganych parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej. Dobór środków ochrony indywidualnej to jedna z usług oferowanych przez HF SAFETY. Pełen obraz potrzeb w zakresie ŚOI daje m.in. przeprowadzony w zakładzie pracy audyt, który pozwala na przedstawienie oferty ŚOI skrojonej na miarę rzeczywistych potrzeb. Dobór odpowiednich środków uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W doborze odpowiedniej ochrony sugerujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem pracownika, jego komfortem w pracy oraz jakością oferowanych produktów, aproponowane środki ochrony zawsze spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiadają znak jakości CE oraz odpowiednie certyfikaty jakości.

Pomoc w doborze rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i komfort pracy

W doborze odpowiedniej ochrony sugerujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem pracownika, jego komfortem w pracy oraz jakością oferowanych produktów dlatego proponowane przez naszych specjalistów środki ochrony zawsze spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiadają znak jakości CE oraz odpowiednie certyfikaty. Podstawowym warunkiem prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej jest rozpoznanie i ocena zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Pełen obraz potrzeb Klientów w ty zakresie dają nam uzyskane od niego informacje oraz audyt przeprowadzony w jego zakładzie pracy, który pozwala nam stworzyć ofertę dopasowaną do rzeczywistych potrzeb.

Środki ochrony indywidualnej – niezbędne wyposażenie pracownika na stanowisku pracy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi organizacji pracy i stanowiska pracy w taki sposób, by zabezpieczyć go przed zagrożeniami wypadkiem oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca jest zobligowany również do zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń. Warunkiem koniecznym prawidłowego doboru ŚOI jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej polega naustaleniu rodzajów zagrożeń oraz części ciała pracowników narażone na te zagrożenia, określić środki ochrony indywidualnej oraz właściwości, jakie muszą posiadać, aby zapewniały pracownikowi ochronę przed występującymi na jego stanowisku pracy zagrożeniami. Ocena ryzyka powinna być powtarzana w przypadku dokonania zmian na stanowisku pracy, np. stosowanych maszyn lub urządzeń ochronnych, organizacji pracy, rodzaju obrabianych materiałów.