KOMPENDIUM WIEDZY

VERIPRO


VERI-PRO – INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KWESTII OCHRONY SŁUCHU

Skuteczny program ochrony słuchu polegający na personalnym, rzeczywistym pomiarze tłumienności używanych ochronników słuchu, obejmujący:

  • Dobór ochronników na podstawie występującego hałasu.
  • Dobór ochronników od strony praktycznej na podstawie oględzin stanowisk pracy.
  • Testy wybranych ochronników
  • Udostępnienie materiałów motywująco-edukacyjnych takich jak plakaty, termometry hałasu, etc
  • Szkolenia edukacyjne (rozwiniecie tematu poniżej)
  • Weryfikację poprawności założenia wkładek do uszu za pomocą urządzenia Veri PRO®
varipro varipro

Oprogramowanie VeriPRO® rozwiązuje kilka problemow Programu Ochrony Słuchu.

Korzyści dla Kierowników

Oprogramowanie VeriPRO pomaga spełnić wymagania prawne w zakresie prawidłowego dopasowania, dostarcza

możliwości szkolenia i pozwala udokumentować wyniki dla bardziej skutecznego Programu Ochrony Słuchu.

Korzyści dla Pracowników

Oprogramowanie VeriPRO przedstawia znaczenie ochrony słuchu w miejscu pracy i pomaga pracownikom wybrać

i porownać ochronniki, aby znaleźć najlepsze dla swoich uszu i danego zastosowania

Zatyczki do uszu

Jak to działa

VeriPRO aplikuje pracownikowi serie˛ prostych testów akustycznych, mierzących rzeczywiste wytłumienie ochronnika.

PEŁNE BADANIE

Pełny test dopasowania wkładki robiony dla 5 pasm częstotliwości w celu określenia Osobistego Współczynnika Wytłumienia

SZYBKA KONTROLA

Uproszczony test dopasowania wkładki robiony przy jednej częstotliwości. Określa czy wkładka jest: skuteczna/ nieskuteczna.

Ochronniki słuchu

varipro