Rental odzieży roboczej

Przejmujemy odpowiedzialność za ubiór pracowników

W pakiecie z obsługą dostaw odzieży i obuwia roboczego oraz art. BHP proponujemy serwis odzieży roboczej, obejmujący jej bieżącą konserwację, pranie oraz wymianę zużytej na nową

Schemat naszej obsługi w tym zakresie obejmuje projekt odzieży wg wytycznych Klienta lub naszej propozycji – zawsze zgodnie z wymogami stanowisk pracy i obowiązującymi normami. Kolejnym krokiem jest produkcja odzieży. Zwykle dostarczamy po trzy komplety ubrań dla każdego pracownika. Usługa obejmuje również dostarczenie przez nas szaf serwisowych (tzw. skrytoszafek) na czystą oraz szaf wrzutowych na brudną odzież. Regularnie, w ustalonych wcześniej terminach, nasz pracownik odbiera zabrudzoną odzież z szaf wrzutowych, uzupełniając jednocześnie szafki w komplety czystej odzieży. Takie rozwiązanie zwalnia Klienta z obowiązku wydawania i odbierania odzieży, oszczędzając jego czas.
KORZYŚCI DOSTĘPNE OD RĘKI

Kompleksowy serwis od jednego
dostawcy

Oszczędności i optymalizacja kosztów

Rozwiązania przyjazne dla środowiska

Innowacyjne produkty

Wysoki standard bezpieczeństwa, higieny
i czystości

Profesjonalne wsparcie

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt Rękawice