Usługi

MAGAZYNY KONSYGNACYJNE


Stworzenie magazynu / bazy zaopatrzeniowej na terenie zakładu odbiorcy

Dostawca godzi się na umieszczenie towaru na terenie zakładu nabywającego, nie wystawiając faktury za wspomniany towar do momentu pobrania go przez użytkownika. Cały proces zaopatrzenia reguluje umowa zawierana między producentem /sprzedawcą (konsygnatorem), a Klientem/Odbiorcą, przyjmującym na siebie obowiązek składowania towaru z zamiarem jego kupna. Lista produktów ustalonych między odbiorcą a dostawcą jest załącznikiem umowy. Stany magazynowe są utrzymywane zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Ustalenia te są również częścią umowy zawartej pomiędzy kontrahentami. Dostawy artykułów są potwierdzane dokumentem przesunięcia magazynowego przez pracowników Odbiorcy, a stany magazynowe monitorowane poprzez okresowe inwentaryzacje. W przypadku rozwiązania umowy, odbiorca zobowiązuje się do wykupu zgromadzonych na stanie magazynowym produktów. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia kosztów spedycyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapasów materiałów. Zarządzanie obsługą magazynu konsygnacyjnego należy do dostawcy i jest prowadzone przez wyznaczonego przez niego rezydenta.

Usługa składu konsygnacyjnego zapewnia:

  • kompleksowe zaopatrzenie produkcji gwarantujące jej płynność oraz całkowita eliminacja problemów z terminowością dostaw;
  • pełna kontrola zużycia magazynowanego asortymentu, pozwalająca na lepsze gospodarowanie przeznaczonymi na nie środkami;
  • obniżenie kosztów związanych z logistyką;
  • zapewnienie większej systematyki i kontroli w zakresie wydawania magazynowanych produktów oraz pobierania i regeneracji zużytych środków w przypadku decyzji o wprowadzeniu takiego dodatkowego rozwiązania;
  • gromadzenie danych statystycznych umożliwiających analizę, weryfikację oraz kontrolę zużycia, co daje możliwość bardziej precyzyjnego planowania zakupów magazynowanych środków, znacznie obniżająca koszt utrzymania pracowników;
  • efektywne zarządzanie wydawaniem poszczególnych produktów w oparciu o ustalone okresy ich użytkowania.

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.