Magazyny konsygnacyjne

Zaopatrujemy klienta w potrzebne towary bezpośrednio na terenie jego zakładu

Pracownik magazynu

Tworzymy magazyn/bazę zaopatrzeniową na terenie zakładu odbiorcy.

To jeden z najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia kosztów spedycyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapasów materiałów.

Proces zaopatrzenia reguluje umowa między producentem /sprzedawcą (konsygnatorem), a klientem/odbiorcą, przyjmującym na siebie obowiązek składowania towaru z zamiarem jego kupna. Dostawy artykułów są potwierdzane dokumentem przesunięcia magazynowego przez pracowników odbiorcy, a stany magazynowe monitorowane poprzez okresowe inwentaryzacje. W przypadku rozwiązania umowy, odbiorca zobowiązuje się do wykupu zgromadzonych na stanie magazynowym produktów. Zarządzanie obsługą magazynu konsygnacyjnego należy do dostawcy i jest prowadzone przez wyznaczonego przez niego rezydenta.

Gwarantujemy:

Kompleksowe zaopatrzenie produkcji zapewniające jej płynność i eliminujące problemy z terminowością dostaw.

Efektywne zarządzanie wydawaniem poszczególnych produktów w oparciu o ustalone okresy ich użytkowania.

Pełne zużycie magazynowanego asortymentu, pozwalające na lepsze gospodarowanie przeznaczonymi na nie środkami.

Kontrolę w zakresie wydawania magazynowanych produktów oraz pobierania i regeneracji zużytych środków (w przypadku decyzji o wprowadzeniu takiego dodatkowego rozwiązania).

Obniżenie kosztów związanych z logistyką.

Gromadzenie danych umożliwiających analizę zużycia, co daje możliwość bardziej precyzyjnego planowania zakupów środków i obniża koszt utrzymania pracowników.

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt Rękawice

Czym są magazyny konsygnacyjne?

Świat rozwija się, rośnie zapotrzebowanie konsumenta na większą ilość rozmaitych produktów – czy to technologia, produkty pierwszej potrzeby, wsparcie zdrowia czy produkty powiązane z rozrywką. Pojawiają się coraz to nowe fabryki zajmujące się produkcją wszystkich tych przedmiotów, na które zapotrzebowanie stale rośnie. Do ich wyprodukowania potrzebna jest odpowiednia ilość komponentów, które tworzą końcowy produkt. By jednak ułatwić cały ten proces, powstały magazyny konsygnacyjne.

Magazyn konsygnacyjny - łatwy dostęp do komponentów

Magazyn konsygnacyjny – czym tak naprawdę jest? Nazywany jest inaczej magazynem depozytowym. Przedsiębiorca udostępnia swojemu dostawcy miejsce na przechowywanie komponentów – na tym etapie dostawca nadal jest właścicielem swoich produktów i w pełni za nie odpowiada. Jednak gdy przedsiębiorca potrzebuje komponentów do wyprodukowania swojego wyrobu, pobiera części ze składu konsygnacyjnego i w tym momencie staje się już właścicielem przechowywanych przedmiotów w takiej ilości, w jakiej je pobrał. Usprawnia to cały proces produkcji, dzięki czemu przedsiębiorca może zagwarantować sobie ciągłość działania swojego biznesu. Pozwala na stałe posiadanie części sprowadzanych z zagranicy, na których przybycie czas oczekiwania jest zwykle bardzo długi.

Skład konsygnacyjny – dobre rozwiązanie dla obydwóch stron

Magazyny konsygnacyjne stają się coraz bardziej popularne. Nie ma powodu do zdziwienia – jest to bardzo korzystne rozwiązanie zarówno dla dostawcy, jak i dla przedsiębiorcy. Dostawca, produkując bardzo dużą ilość komponentów, miałby problem z magazynowaniem ich u siebie na miejscu. W pewnym momencie musiałby wstrzymać produkcję i wznowić ją dopiero wtedy, gdy zszedłby na odpowiedni poziom swojego stanu magazynowego. W tym momencie, mając kilku do kilkunastu odbiorców, dostawca nie musi wstrzymywać produkcji, bo swoje komponenty wysyła do składów konsygnacyjnych. Odbiorcy przetrzymują jego towar i wykorzystują wtedy, gdy tego potrzebują. Taka sytuacja jest również pozytywna dla samego przedsiębiorcy, który produkuje produkt docelowy. Kontroluje stan surowców, które są mu potrzebne do wytworzenia produktu. Wie, kiedy może zabraknąć mu danego elementu i może wcześniej zadbać o jego dostępność. Ciągłość dostępności towaru w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna – jeżeli stały klient widzi, że w sklepie brakuje czegoś, co zwykle kupował, będzie szukał tego samego produktu innej marki. Przy tak wysokim poziomie konkurencji nie będzie miał z tym problemu. Dlatego tak ważny jest fakt, aby utrzymywać ciągłość dostępności swojego produktu. Korzystając z magazynów konsygnacyjnych, przedsiębiorca ustrzeże się przed deficytem towaru i przed utratą stałych oraz nowych klientów.