Magazyny konsygnacyjne

Zaopatrujemy klienta w potrzebne towary bezpośrednio na terenie jego zakładu

Tworzymy magazyn/bazę zaopatrzeniową na terenie zakładu odbiorcy.

To jeden z najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia kosztów spedycyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapasów materiałów.

Proces zaopatrzenia reguluje umowa między producentem /sprzedawcą (konsygnatorem), a klientem/odbiorcą, przyjmującym na siebie obowiązek składowania towaru z zamiarem jego kupna. Dostawy artykułów są potwierdzane dokumentem przesunięcia magazynowego przez pracowników odbiorcy, a stany magazynowe monitorowane poprzez okresowe inwentaryzacje. W przypadku rozwiązania umowy, odbiorca zobowiązuje się do wykupu zgromadzonych na stanie magazynowym produktów. Zarządzanie obsługą magazynu konsygnacyjnego należy do dostawcy i jest prowadzone przez wyznaczonego przez niego rezydenta.

Gwarantujemy:

Kompleksowe zaopatrzenie produkcji zapewniające jej płynność i eliminujące problemy z terminowością dostaw.

Efektywne zarządzanie wydawaniem poszczególnych produktów w oparciu o ustalone okresy ich użytkowania.

Pełne zużycie magazynowanego asortymentu, pozwalające na lepsze gospodarowanie przeznaczonymi na nie środkami.

Kontrolę w zakresie wydawania magazynowanych produktów oraz pobierania i regeneracji zużytych środków (w przypadku decyzji o wprowadzeniu takiego dodatkowego rozwiązania).

Obniżenie kosztów związanych z logistyką.

Gromadzenie danych umożliwiających analizę zużycia, co daje możliwość bardziej precyzyjnego planowania zakupów środków i obniża koszt utrzymania pracowników.

NASI SPECJALIŚCI UDZIELĄ PRECYZYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt Rękawice