KOMPENDIUM WIEDZY

MAGAZYN KONSYGNACYJNY


Skład konsygnacyjny jest jednym ze sposobów zaopatrzenia Klientów w potrzebne towary. Dostawca godzi się na umieszczenie towaru na terenie zakładu nabywającego i jednocześnie nie wystawia faktury do momentu pobrania towaru przez użytkownika. Cały ten proces zaopatrzenia reguluje odpowiednia umowa zawierana między producentem /sprzedawcą (konsygnatorem), a Klientem/odbiorcą przyjmującym na siebie obowiązek składowania towaru z zamiarem jego kupna. Proponujemy powierzenie prowadzenia magazynu pracownikom Odbiorcy na terenie jego zakładu. Lista produktów ustalonych pomiędzy odbiorcą a dostawcą jest załącznikiem umowy. Stany magazynowe są utrzymywane wg wymagań odbiorcy. Ustalenia tesą również częścią umowy zawartej pomiędzy kontrahentami. Dostawy są potwierdzane dokumentem przesunięcia magazynowego przez pracowników Odbiorcy. Stany magazynowe są monitorowane poprzez okresowe inwentaryzacje. W przypadku rozwiązania umowy, odbiorca zobowiązuje się do wykupu zgromadzonych na stanie magazynowym produktów. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów, aby ograniczyć koszty spedycyjne, jednocześnie zabezpieczając odpowiedni zapas materiałów.

Zarządzanie obsługą magazynu należy do dostawcy i jest prowadzone przez wyznaczonego przez niego rezydenta.

Sprawdź: Magazyny konsygnacyjne

KORZYŚCI:

Podstawowe normy dotyczące hełmów ochronnych:

  • kompleksowe zaopatrzenie produkcji gwarantujące jej płynność oraz całkowita eliminacja problemów z terminowością dostaw
  • pełna kontrola zużycia magazynowanego asortymentu, pozwalająca na lepsze gospodarowanie przeznaczonymi na nie środkami
  • obniżenie kosztów związanych z logistyką
  • zapewnienie większej systematyki i kontroli w zakresie wydawania magazynowanych produktów oraz pobierania i regeneracji zużytych środków /tu może być odnośnik do KOMPENDIUM serwisowanie odzieży roboczej/ w przypadku decyzji o wprowadzeniu takiego dodatkowego rozwiązania
  • gromadzenie danych statystycznych umożliwiających analizę, weryfikację oraz kontrolę pod względem zużycia, a co za tym idzie możliwość bardziej precyzyjnego planowania zakupów magazynowanych środków, znacznie obniżająca koszt utrzymania pracowników
  • efektywne zarządzanie wydawaniem poszczególnych produktów w oparciu o ustalone okresy ich użytkowania