KOMPENDIUM WIEDZY

PRZEGLĄDY SPRZĘTU DO PRACY NA WYSOKOŚCI


Aby wykonywać prace na wysokości pracownik musi:

 • posiadać ważne szkolenie bhp do pracy na wysokości;
 • posiadać ważne badania lekarski dopuszczające do pracy na wysokości;
 • drogi dojścia do stanowiska pracy i obiekt, w którym znajduje się stanowisko pracy są odpowiednio zabezpieczone i – jeśli takie są wymogi – posiadają ważne badania techniczne;
 • pracownik zapoznał się z instrukcją zakładową oraz stanowiskową;
 • pracownik jest świadomy ryzyka wynikającego z pracy na danym stanowisku;
 • obiekt jest wyposażony w system stałych zabezpieczeń, umożliwiający stałą asekurację.

 • Nasze szkolenia to praktyczne przygotowanie do zawodu
  Przeglądy wykonywane są zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach użytkowania poszczególnych elementów sprzętu spełniającego wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 365 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania”. W celu realizacji usługi należy dostarczyć sprzęt do najbliższego oddziału firmy Semex wraz z KARTĄ UŻYTKOWANIA lub skontaktować się z nami i ustalić datę wykonania przeglądu. Przeglądy wykonują przeszkoleni w tym zakresie pracownicy.

  Opcje szkoleń:

  Możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla osób nadzorujących i służb BHP oraz szkoleń z bezpiecznej pracy na wysokościach w krakowskim ośrodku wysokościowym lub w miejscu wyznaczonym przez klienta. Na zajęcia składają się instruktaż z zakresu obsługi systemu asekuracji pionowej lub poziomej, ćwiczenia z zakresu ewakuacji na wysokości, ćwiczenia z zakresu organizacji i przebiegu ewakuacji, ewakuację z przestrzeni zamkniętych. System szkoleń obejmuje m.in. wykłady, prezentacje audio-video, demonstracje ćwiczeń, zajęcia praktyczne oraz dyskusje. Zajęcia prowadzą doświadczeni, wysoko wykwalifikowani specjaliści z obszaru alpinizmu przemysłowego i BHP. Instruktorzy ci współpracują z krakowskim i katowickim oddziałem PIP, są współtwórcami i partnerami ogólnoeuropejskiej kampanii „Bez upadku”.

  Zapoznaj się z ofertą HF Safety: Rękawice specjalistyczne, Półbuty robocze bhp oraz Hełmy do pracy na wysokości