OFERTA

Rękawice spawalnicze – zagrożenia termiczne pod kontrolą

Czynności wykonywane przez pracowników obarczone są ryzykiem różnego rodzaju wypadków, dlatego tak istotny jest właściwy dobór środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dostosowanych do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Szczególnie istotne jest to w przypadku zawodów wymagających stosowania specjalnych ochron, np. zawodzie spawacza. Spawanie należy do czynności wymagających specjalnej ochrony nie tylko rąk, ale też nadgarstków. Przy spawaniu wykorzystywane są zaprojektowane specjalnie do wykonywania tej czynności rękawice spawalnicze. Poza ochroną spawaczy przed porażeniem elektrycznym rękawice zapewniają lepszą przyczepność i odporność na ścieranie. Przy wyborze rękawic spawalniczych najistotniejsze są trzy czynniki -typ spawania, rodzaj izolacji oraz zakres ruchu ręki w rękawicach spawalniczych. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze odpowiednich rękawic do spawania.

Rękawice do spawania - ochrona przy pracach wymagających ochrony przed temperaturą i odpryskami metali

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo i ochronę jego zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Pracownik z kolei jest zobowiązany do stosowania dostarczonych przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej. Do środków tych należą m.in. rękawice ochronne. Najistotniejszy jest ich właściwy dobór, dostosowany do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Rękawice należą do najpowszechniej stosowanych środków ochrony indywidualnej. Powód – dłonie pracownika są najbardziej narażone na działanie szkodliwych czynników. W zależności od rodzaju zagrożenia do ich zabezpieczenia używa się różnych ochron rąk –przy pracach ze szkłem i przedmiotami ostrymi rękawic antyprzecięciowych, do prac w przemyśle transportowym, m.in. rękawic powlekanych lateksem, które zapewniają dobre parametry odporności mechanicznej i odporność na rozerwanie, do spawania rękawic spawalniczych.

Rękawice spawalnicze certyfikowane zgodnie są z normą EN 407 (rękawice zapewniające ochronę przed wysokimi temperaturami i/lub ogniem). Zapewniają ochronę rąk i nadgarstków przed drobnymi rozpryskami ciekłego metalu, przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub płomieniem, przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku. Modele przeznaczone do spawania są również zgodne z normą EN 12477/A1:2005 dotyczącą rękawic wykorzystywanych do ochrony rąk podczas spawania.