OFERTA

Półmaski EN140 – ochrona dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami powietrza w miejscu pracy

Norma EN 140 odnosi się do standardu europejskiego określającego wymagania dotyczące półmasek i maski pełnotwarzowej służących do ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami powietrza w miejscu pracy. Półmaski zgodne z normą EN 140 są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, budownictwo, produkcja, a także w sytuacjach, gdzie konieczna jest ochrona dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, pyłami lub innymi zanieczyszczeniami powietrza. Półmaski EN 140 są zaprojektowane w formie półmaski, co oznacza, że zakrywają nos i usta użytkownika. Półmaski są wyposażone w filtry, które są dostosowane do rodzaju zanieczyszczeń, z którymi pracownik ma do czynienia. Filtry te zapewniają ochronę dróg oddechowych przed pyłami, gazami, parami chemicznymi i innymi zanieczyszczeniami. Półmaski zgodne z EN 140 są zazwyczaj przytwierdzane za pomocą taśm lub elastycznych pasków, które umożliwiają dostosowanie maski do twarzy użytkownika, co zapewnia uszczelnienie i ochronę. Aby spełniać normę EN 140, półmaski muszą być certyfikowane i spełniać określone wymagania dotyczące wydajności i jakości. Ważne jest, by użytkownicy masek przeszli szkolenie w zakresie ich prawidłowego zakładania, noszenia i konserwacji oraz byli świadomi rodzaju zanieczyszczeń, przed którymi maska ma chronić. Dobór odpowiedniego filtra do rodzaju zanieczyszczeń jest kluczowy, aby zapewnić właściwą ochronę dróg oddechowych.

Półmaski ochronne jednokrotnego i wielokrotnego użytku - środki ochrony indywidualnej zabezpieczające drogi oddechowe

Półmaski ochronne, znane również jako półmaski filtrujące lub półmaski oddechowe,to urządzenia ochrony osobistej używane do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak pyły, dymy, opary, aerozole lub zanieczyszczenia powietrza. Stosowane w miejscach gdzie pracownicy są narażeni na substancje chemiczne lub cząstki stałe, które mogą być szkodliwe dla zdrowia półmaski ochronne składają się z zakrywającej nos i usta części, z odpowiednim systemem filtrowania, który usuwa lub redukuje obecność szkodliwych substancji w wdychanym powietrzu. W zależności od rodzaju i poziomu zagrożenia oraz rodzaju filtrów, istnieje wiele różnych typów półmasek ochronnych. Należą do nich półmaski jednorazowe oraz półmaski wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami.

Półmaski jednorazowe oznaczone literami NR to środki ochrony indywidualnej, których można użyć tylko raz. Zazwyczaj wyposażone we wbudowane filtry. Po jednorazowym użyciu trzeba je wyrzucić. Półmasek wielokrotnego użytku można używać wiele razy. Są bardziej ekonomiczne od swoich jednorazowych odpowiedników. wymagają jednak wymiany filtrów. Filtry można dostosowywać do różnych rodzajów półmasek, co umożliwia wybór odpowiednich filtrów w zależności od rodzaju zagrożenia. Filtry mogą usuwać pyły, opary chemiczne, aerozole lub bakterie, w zależności od ich specyfikacji. Niektóre półmaski jednorazowe posiadają wentylację, która ułatwia oddychanie i zapobiega gromadzeniu się wilgoci w masce.

Półmaski wielokrotnego użytku oznaczone są literą R, niekiedy można spotkać się również z oznaczeniem literą D, które wskazuje, że półmaska nadaje się do użytkowania w zapylonym otoczeniu. Półmaski filtrujące wielokrotnego użytku, podobnie jak jednorazowe, powinny być dobierane do kształtu twarzy użytkownika, by zapewniały szczelność i związane z nią bezpieczeństwo. Równie ważne jest ich regularnie sprawdzanie i konserwowanie oraz wymiana filtrów, aby zachować maksymalną możliwą skuteczność. Przy półmaskach wielokrotnego zastosowania producent powinien zamieścić na opakowaniu sposób konserwacji, czyszczenia, dezynfekcji i warunki przechowywania. Należy pamiętać, że półmaski ochronne są jednym ze środków ochrony indywidualnej służących do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika, ale nie zawsze gwarantują pełną ochronę. W zależności od zagrożenia, w niektórych przypadkach może być konieczne stosowanie innych ŚOI, takich jak kombinezony ochronne, okulary czy słuchawki ochronne.