OFERTA

Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które zaliczane są do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia.