Kompendium wiedzy

RĘKAWICE CHEMOODPORNE


Rękawice ochronne stosowane podczas pracy z czynnikami chemicznymi mają za zadanie odizolować rękę pracownika od bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami. Wymagania stawiane przed rękawicami chroniącymi przed zagrożeniami chemicznymi i bakteriologicznymi określa norma EN 374.

Kontakt pracownika z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami niesie ze sobą duże ryzyko spowodowania nieodwracalnych szkód zdrowotnych a nawet zgonu i z tego względu rękawice chemoodporne są zakwalifikowane do Kategorii III (wysokie ryzyko) sprzętu ochrony osobistej zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG.

Najczęściej spotykane nazewnictwo rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi to rękawice chemoodporne, rękawice chemiczne, rękawice przeciwchemiczne, rękawice kwasoodporne.

Definicje pojęć stosowanych w normie EN 374

Norma EN 374 - wymagania, oznaczenia.

Norma EN 374 dopuszcza dwa rodzaje oznaczeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi w zależności od ich poziomu ochrony:

Pełna ochrona chemiczna Ograniczona ochrona chemiczna
en-374 en-374

Rękawice o pełnej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji oraz przy badaniu permeacji muszą wykazać czas przebicia minimum 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę, których listę przedstawiamy poniżej.

Kod literowy wybranych min. 3 substancji umieszczony zostaje pod piktogramem.

Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji (tzw. rękawice szczelne) ale nie zapewniają czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony chemicznej.

Rękawica taka może również skutecznie chronić przed określonymi substancjami chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja odporności danej rękawicy wydana przez producenta.

Lista 12-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:

Kod literowy Substancja testowa Nr CAS Klasa
A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylowy
D Dwuchlorometan 75-09-2 Parafina chlorowana
E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eteru
I Octan etylu 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodowy 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny

Pozostałe oznaczenia rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi:

en-374-3 Piktogram informujący, że rękawica zapewnia również ochronę przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmy). Rękawice takie muszą posiadać wartość penetracji AQL 1,5 lub niższą.
Piktogram informujący, że rękawica spełnia dodatkowo określone wymagania w zakresie ochrony mechanicznej. Więcej informacji o oznaczeniu wg normy EN 388: Rękawice - ochrona mechaniczna
Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania rękawicy.

Prawidłowo oznakowane rękawice ochronne z Kategorii III ryzyka muszą posiadać poniższe oznaczenia:

Przykład prawidłowego oznaczenia rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi.

Przy doborze rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi należy przede wszystkim uwzględnić rodzaj i stężenie substancji chemicznej. Renomowany producent rękawic ochronnych powinien dysponować informacją o czasie przebicia rękawicy przez dany związek chemiczny. Informacja ta określi czas ochronny rękawicy czyli jak długo może być noszona rękawica od momentu jej kontaminacji.

Pod uwagę należy również wziąć sposób kontaktu z czynnikiem chemicznym. Jeżeli rękawica chroni przed potencjalnym ochlapaniem to wystarczy, że zapewnia poziom 1 ochrony (>10 min.) lecz trzeba mieć świadomość, że po kontakcie z chemikaliami należy ją wymienić na nową w czasie do 10minut. Jeżeli natomiast praca polega na ciągłym kontakcie i zanurzeniu w czynniku chemicznym to aby uniknąć konieczności ciągłej zmiany rękawic czas ich ochronnego działania powinien być odpowiednio dłuższy.

Należy podkreślić, że czas ochronnego działania rękawicy zaczyna być odliczany od momentu pierwszego zetknięcia powierzchni rękawicy ze szkodliwą substancją i biegnie niezależnie czy wykonujemy pracę w danej rękawicy czy też została ona zdjęta.

Dalsze czynniki jakie należy wziąć pod uwagę przy doborze rękawic chemoodpornych to:

Analiza zagrożeń i dobór optymalnej rękawicy na dane stanowisko pracy wymaga dużego doświadczenia biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych rękawic ochronnych.

SEMEX jako partner czołowych europejskich producentów rękawic ochronnych (KCL GmbH, ANSELL, WELDAS, MANU SWEET, VENITEX, Honeywell (Sperian Protection) zapewnia fachowe doradztwo i pomoc w doborze optymalnego rozwiązania ochrony rąk.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.