Kompendium wiedzy

OBUWIE OCHRONNE


Obuwie ochronne i robocze

Obuwia ochronnego z noskami używa się w przypadku, kiedy występuje zagrożenie zmiażdżenia lub uderzenia spadającymi przedmiotami, takimi jak narzędzia lub ładunki, np. podczas transportu ciężkich lub niewymiarowych przedmiotów o ciężarze przekraczającym 16–20 kg.

Obuwia z podeszwą antypoślizgową w przypadku zagrożenia poślizgnięciem się i przewróceniem na śliskiej powierzchni.

Obuwia z poduszkami chroniącymi kostkę, gdy występuje niebezpieczeństwo uderzenia w nogi lub kostki, np. w składach żelaza.

Obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi używane jest w przypadku niebezpieczeństwa kontaktu z niebezpiecznymi i agresywnymi chemikaliami.

Antyelektrostatyczne, antyiskrowe obuwie użytkowane jest tam, gdzie w powietrzu mogą występować wybuchowe gazy, wyziewy i pyły, np. w zakładach chemicznych czyli w strefach zagrożonych wybuchem.

Obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi używane jest w gorących lub zimnych warunkach pracy, podczas pracy zimą lub w chłodniach. Tego typu sprzęt musi zapewniać wchłanianie potu lub wentylację stopy. Obuwie chroniące przed zimnem musi mieć rozmiar umożliwiający użycie grubych skarpet lub ubrania.

Obuwie niepalne jest używane w miejscach, gdzie występuje ryzyko promieniowania cieplnego, iskier, kropel roztopionego metalu, np. podczas spawania.

Pracodawca przed nabyciem i przekazaniem obuwia ochronnego do użytkowania na stanowiskach pracy, powinien się upewnić, czy obuwie to spełnia następujące wymagania:

Pracodawca musi dostarczyć obuwie ochronne i utrzymywać je w czystości, ponieważ pozostaje ono jego własnością.

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, że dostarczone przez niego obuwie będzie spełniało wymogi związane z przeznaczonym mu celem, nie będzie powodowało niedogodności lub wywoływało dyskomfortu i że będzie używane przez pracowników podczas pracy.

Pracodawca musi poinformować i odpowiednio przeszkolić pracowników w sprawie potencjalnych zagrożeń występujących na ich stanowisku pracy, oraz niebezpieczeństw rożących w przypadku, gdy nie będą nosić przeznaczonego do pracy obuwia. Informacja powinna dotyczyć również odpowiedniej konserwacji i czyszczenia obuwia ochronnego.

Zabrudzone obuwie zaraz po użyciu musi zostać wyczyszczone, wysuszone i ewentualnie zdezynfekowane.

Znakowanie obuwia ochronnego

Każda para obuwia powinna być oznakowana w sposób czytelny i trwały przez ostemplowanie lub wytłoczenie odpowiednich symboli. Obuwie ochronne powinno być dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, zawierającą informacje na temat jego własności ochronnych, dostosowywania, używania, konserwacji i przechowywania.

Oznakowanie obuwia powinno zawierać:


Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345

Kategoria Wymagania
Podnosek 200 J Odporność na przebicie Zabudowana pięta Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz. organiczne Właściwości antyelektro-statyczne Absorpcja energii w części piętowej Przepusz-czalność i absorpcja wody Wodo-szczelność
SB x x
S1 x x x x x
S2 x x x x x x
S3 x x x x x x x
S4 x x x x x x
S5 x x x x x x x

Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20346

Kategoria Wymagania
Podnosek 200 J Odporność na przebicie Zabudowana pięta Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz. organiczne Właściwości antyelektro-statyczne Absorpcja energii w części piętowej Przepusz-czalność i absorpcja wody Wodo-szczelność
PB x x
P1 x x x x x
P2 x x x x x x
P3 x x x x x x x
P4 x x x x x x
P5 x x x x x x x

Kategorie obuwia zawodowego wg PN-EN ISO 20347

Kategoria Wymagania
Podnosek Odporność na przebicie Zabudowana pięta Odporność na oleje napędowy Właściwości antyelektro-statyczne Absorpcja energii w części piętowej Przepusz-czalność i absorpcja wody Wodo-szczelność
OB
O1 x x x
O2 x x x x
O3 x x x x x
O4 x x x x x
O5 x x x x x

Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

Symbol Wymagania
P Odporność na przekłucie
A Obuwie antyelektrostatyczne
C Obuwie prądoprzewodzące
I Obuwie elektroizolacyjne
HI Izolacja spodu od ciepła
CI Izolacja spodu od zimna
E Obuwie absorbujące energię w części piętowej
WR Odporność na wodę
WRU Przepuszczalność wody i absorpcja wody
HRO Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem
CR Odporność na przecięcie
M Ochrona śródstopia
AN Ochrona kostki
FO Odporność podeszew na olej napędowy
SRA Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.