Od przędzy do gotowego produktu
mamy 100% kontrolę nad procesem
powstawania naszych rękawic