OFERTA

Odzież ochronna – rodzaj odzieży zabezpieczającej pracownika podczas pracy przed działaniem czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz przed ewentualnymi urazami ciała.