OFERTA

Powszechnie stosowanymi środkami ochrony głowy są kaski ochronne, fachowo zwane przemysłowymi hełmami ochronnymi. W zależności od konstrukcji hełmy mogą dodatkowo chronić przed odpryskami stopionego metalu, porażeniem prądem elektrycznym i wysoką temperaturą.