OFERTA

Ochronniki słuchu są ważnym elementem niemal wszystkich programów ochrony słuchu w miejscu pracy. Na niektórych stanowiskach pracownicy narażeni są na hałas, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia, a nawet prowadzić do utraty słuchu.