Kompendium wiedzy

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE Z PLECIONKI PIERŚCIENI METALOWYCH


Odzież antyelektrostatyczna jest przeznaczona do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Wymagania stawiane rękawicom chroniącym przed powstawaniem spontanicznych wyładowań elektrycznych regulują dwie normy:

Norma EN 1149 - Właściwości antystatyczne

Norma EN1149 wymaga aby kontakt materiału przewodzącego rękawicy z ciałem umożliwiał odpowiednie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko powstawania spontanicznych wyładowań elektrostatycznych mogących spowodować np. zapłon mieszanki wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Norma ta składa się z 5 części, z czego pierwsze cztery (EN1149-1,-2,-3,-4) są czystymi normami kontrolnymi. Część piąta (EN 1149-5) zawiera wszystkie parametry dotyczące wymagań i kształtowania, a także odpowiednią metodykę oceniania.

EN 1149 jest normą dla odzieży – nie została specjalnie skonstruowana na potrzeby rękawic. W związku z powyższym, dobór rękawic antystatycznych powinien zostać poparty szczegółową analizą warunków miejsca pracy.

Norma EN 61340 - Zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych

Norma 61340-0-5-1 reguluje wymagania stawiane materiałom mającym styczność z elementami konstrukcyjnymi wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne (ESDS). Tak jak w przypadku normy EN 1149 zalicza się tu odzież ochronną, zatem również i rękawice. W ramach normy określono metody badań oraz orientacyjne wartości, według których dany materiał nie jest wrażliwy na elektryczność statyczną (ESD). Wyróżniamy dwa kryteria, które muszą spełniać rękawice chroniące przed elektrycznością statyczną:

1. Kontrola redukcji ładunku odbywa się poprzez pomiar napięcia naładowanej płytki kondensatora poprzez materiał rękawicy ochronnej uziemionej osoby testującej.

Od Uo=1000V do U(t)=100V w T<=2s.

2. Wymagania systemowe: dla rękawic używanych

Opór w punkcie uziemienia Rg 7,5x105<=Rg<=1x1012.

Zaostrzone wymagania procesów produkcyjnych szczególnie wrażliwych elementów konstrukcyjnych mogą posiadać inne wartości graniczne.\

Piktogramy do norm EN1149 oraz EN61340

Piktogramy dla podanych norm nie posiadają żadnych dodatkowych cyfr/oznaczeń, wskazujących precyzyjnie na właściwości produktów je spełniających. Szczegółowych informacji dotyczących m.in. rezystancji odzieży, należy poszukiwać u producenta. Piktogramy dla wspomnianych norm wyglądają następująco:

Norma EN-1082 Norma EN-1082

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.